نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
2. ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382

دکتر منوچهر توسلی جهرمی


3. تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تابستان 1382

دکتر منوچهر توسلی جهرمی


4. قرار دادهای بین المللی ساخت بهره برداری و انتقال (BOT)

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381

دکتر منوچهر توسلی جهرمی