نویسنده = �������������� �������������������� ������������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم

دوره 31، شماره 0، بهار 1373

حجةالاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی