نویسنده = ������������ ������ �������������� ������ ���������� ��������
اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی

دوره 27، شماره 0، بهمن 1370

حجت الاسلام سید مصطفی محقق داماد