نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

سید مصطفی محقق داماد


2. رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

سید مصطفی محقق داماد


3. ضمانت در تعهدات

دوره 24، شماره 0، پاییز 1368

سید مصطفی محقق داماد