نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. معرفی کتاب حقوق تجارت بین الملل

دوره 13، شماره 0، بهار 1352

دکتر مرتضی نصیری


2. رهن بازرگانی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1351

دکتر مرتضی نصیری