بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام

نویسنده

چکیده

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از نگرانی های عمده نظام بین الملل به ویژه ایالات متحده امریکا تاثیر و بازتاب انقلاب بر کشروهای همجوار به ویژه جوامع اسلامی بوده است که از نظر فرهنگی دارای وجوه مشترک زیادی می باشند در این مقاله سعی شده است با توجه به گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب بررسی همه جانبه ای از بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام به عمل آید و نهایتا این جمع بندی به دست آمد که اولا این انقلاب بر دولت های کشورهای اسلامی عموما بازتاب منفی داشته و آنها را از تغییر وضع موچود نگران کرده است و لذا سعی خود را کنترل و حتی برخورد با امواج انقلاب در کشور به کار برده اند در عین حال این انقلاب بر گروه های اجتماعی در جوامع اسلامی تاثیر مثبت بر جای گذاشته و مورد استقبال عمومی قرار گرفته است از طرف دیگر این تحول بر شیعیان من جمله شیعیان لبنان به خاطر برخورداری از معیارهای مکتب تشیع تاثیر عمیق تری بر جای گذارده و موجب خیزش های انقلابی گردیده است در حالی که در جوامع اهل سنت مانند ترکیه و الجزایر این حرکت به جنبش های اصلاح گرایانه تبدیل شده است در مجموع می توان ادعا کرد که بیداری اسلامی باز گشت به ارزش های اسلامی تقویت جنبش های اسلامی ضدیت با سیاست های مداغخله جویانه و ارزش های غربی و در عموم جوامع اسلامی مرهون پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی می باشد

کلیدواژه‌ها