نویسنده = �������������������� �������� ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. گزیده ای از طرح آیات الاحکام جزایی قرآن مجیدد

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی


2. طرح آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید

دوره 60، شماره 0، تابستان 1382

دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی