نویسنده = �������� ���������� ���������� ����
تعداد مقالات: 1
1. تعریف استراتژی نظامی

دوره 31، شماره 0، بهار 1373

دکتر جلیل روشندل؛ سرهنگ آرتور اف لیک