کلیدواژه‌ها = استقراء
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و اثر اماره حقوقی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

دکتر ناصر کاتوزیان