کلیدواژه‌ها = صور خاص جرم کلاهبرداری
جرم انتقال مال غیر

دوره 66، شماره 0، دی 1383

اکبر وروایی