کلیدواژه‌ها = مال مشاع
تعداد مقالات: 1
1. جرم انتقال مال غیر

دوره 66، شماره 0، دی 1383

اکبر وروایی