اسلام و تروریسم

نویسنده

چکیده

وقوع قتل های پی در پی پاییز 1377 ایران که به قتل های زنجیره ای معروف گشت مساله ترور و اسلامی و یا انسانی بودن آن را به یک بحث داغ داخلی تبدیل کرد عملیات تروریستی تابستان 1380 آمریکا نیز تزرور را در صحنه جهانی بر سر زبان ها انداخت این عملیات در 11 سپتامبر 2001/ 20 شهریور 1380 انجام شد در ساعت 7 صبح این روز حداقل 4 فروند هواپیما به سرقت می رود و ساعت 45: 8 یکی از این هواپیما ها با برج بزرگ تجارت جهانی در نیویورک و در ساعت 03: 9 دومین هواپیما نیز با برجی دیگر در همین شهر برخورد می کند همزمان هواپیمای دیگر به پنتاگون اصابت می نماید یک هواپیمای دیگر کاخ سفید را هدف می گیرد ولی به علت درگیری بین کادر پرواز با هواپیما ربایان هواپیما قبل از برخورد با کاخ سفید سقوط می کند هم در حادثه قتل های زنجیره ای ایران و هم در عملیات تروریستی امریکا عده ای کوشیدند ای اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال و بنیاد گرا نسبت دهند بنابراین مقاله حاضر می کوشد به این سوالات پاسخ دهد آیا اسلام با ترور موافق است یا خیر آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین (ع) به ترور دست بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتی با مجازات اسلامی دارد؟

کلیدواژه‌ها