گزارشی از اجلاس پنجم کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد وین –اطریش (31-21 ماه می 1996)

نویسنده

چکیده

با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون پیشگیری وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون و بر پایی پنجمین اجلاس کمیسیون مزبور از تاریخ 21 تا 31 ماه می 1996 (اول تا دهم خرداد ماه 1375)‘حسب موافقت ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله یزدی و دستور دادستان محترم کل کشور حضرت آیت اله مقتدایی ‘ هیئتی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت نمود.گزارش حاضربه بررسی اجمالی دستور کار و قطعنامه های مصوب این کمیسیون می پردازد.