دیدگاهها و سیاست های ایران در مورد امنیت در خلیج فارس : خاستگاهها ، تحولات ، و ناکامی ها

نویسنده

چکیده

در طی 27 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای پی ریزی یک رژیم امنیتی در خلیج فارس بوده است که کشورهای ساحلی این خلیج را در بر می گرفته و لی برای قدرت های خارجی در آن جایی در نظر گرفته نشده است این مقاله به بررسی دلایل مخالفت ایران با مشارکت قدرت هایخارجی در ترتیبات خلیج فارس پرداختند اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران برای کسب حمایت سایر کشورهای ساحلی از طرح خود . به سنجش احتمال موفقیت ایران برای نیل به رژیم امنیتی مطلوب خود تحلیل داد . این مقاله سعی می کند تا نشان دهد که ایدئولوژی نظام و تمایل به ایفای نقش غالب در خلیج فارس انگیزه های مخالفت اصل ایران با حضور قدرت های خارجی درترتیبات امنیتی خلیج فارس بوده اند به علاوه سعی شده است نشان داده شود که با توجه به مخالفت های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایران در تشکیل چنین رژیم امنیتی ناکام بوده و تنها نتیجه ای که این تلاشها به همراه آورده است حذف شدن ایران مهم ترین قدرت ساحلی ار ترتیبات امنیتی بوده است که توسط ایالات متحده برای امنیت این آبراه طراحی شده است .