نویسنده = ������������ ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر تاثیر چگونگی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد و سیاست جهان

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

دکتر رضا رئیسی طوسی؛ سید مسعود موسوی شفایی