نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تقصیر زیاندیده

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

لعیا جنیدی


2. تضامن و آثار و اوصاف آن

دوره 35، شماره 0، پاییز 1375

لعیا جنیدی