کلیدواژه‌ها = اصل عملی
تعداد مقالات: 2
1. یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

دکتر ناصر کاتوزیان


2. ماهیت و اثر اماره حقوقی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

دکتر ناصر کاتوزیان