کلیدواژه‌ها = عملیات استشهادی
بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383

دکتر منوچهر محمدی