تاثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

وقوع انقلاب سال 1357 / 1979 ایران پژوهش های دامنه داری را در زمینه اسلام به ویژه تشیع ایران و انقلاب اسلامی در 25 سال گذشته توسط مراکز مختلف پژوهشی جهانی باعث شده است یکی از مهم ترین دلایل این امر جنبه های مختلف تاپیر گذاری این انقلاب در سطوح جهانی و منطقه ای بوده است مقاله بر آن است که هر چند در حد مقدماتی به معرفی این جنبه های متفاوت بپردازد.

کلیدواژه‌ها