گزارش کنفرانس بین المللی علوم و اموربین الملل

نویسنده

چکیده

در این گزارش از برگزاری دهمین سمپوزیوم بین المللی علوم و امور بین الملل در تابستان 1377 در دانشگاه ام. آی. تی‘ نویسنده می کوشد تا مهمترین محورهای بحث و گفتگو در این گردهمایی مانند مذاکرات استارت سه ‘ آزمایش های هسته ای تاکتیکی ‘ انرژی هسته ای و ذخایر پلوتونیوم‘ تهدید تولید سلاحهای اتمی و رادیولوژیکی توسط کشورهای ثالث‘ فن آوریهای جدید هسته ای ‘ مسابقه تسلیحاتی در آسیای جنوبی‘ تغییرات اخیر در معاهده ضد موشکهای بالستیکی‘ و چشم انداز کنترل تسلیحات برای قرن بیست و یکم را معرفی نماید.