خلع سلاح حزب الله و بحران سیاسی در لبنان

نویسندگان

چکیده

بحران سیاسی لبنان در سه سال اخیر نه تنها یکی از مسایل مهم این کشور بود بلکه به یک مساله مهم منطقه ای و بین المللی تبدیل شد. در این مقاله، سعی شده است که به علل و عوامل بلندمدت (زمینه ساز) و کوتاه مدت این بحران پرداخته شود. در این مقاله تغییر ترکیب جمعیتی به سود شیعیان، افزایش قدرت حزب الله، ساختار اجتماعی مبتنی بر فرقه گرایی، نوع ساخت حکومتی و توزیع قدرت عوامل بلند مدت یا زمینه ساز بحران جدید تلقی می شوند. از طرف دیگر، تصویب قعطنامه های 1559 و 1701 شورای امنیت، جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله، ترور رفیق حریری و طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به آن و مصوبات دولت لبنان در 6 مه 2008 از عوامل کوتاه مدت بحران در لبنان محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها