نویسنده = دکتر سید حسین صفایی
تعداد مقالات: 14
1. نظریه جهت درقراردادها

دوره 9، شماره 0، اسفند 1386

دکتر سید حسین صفایی


6. حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 27، شماره 0، بهمن 1370

دکتر سید حسین صفایی


9. وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

دوره 22، شماره 0، تیر 1360

دکتر سید حسین صفایی


10. تغییر نام کوچک

دوره 13، شماره 0، فروردین 1352

دکتر سید حسین صفایی


11. نظریه جهت در قراردادها

دوره 8، شماره 0، اسفند 1350

دکتر سید حسین صفایی


14. مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب

دوره 1، شماره 0، خرداد 1345

دکتر سید حسین صفایی