نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 14
1. نظریه جهت درقراردادها

دوره 9، شماره 0، زمستان 1386

دکتر سید حسین صفایی


6. حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 27، شماره 0، زمستان 1370

دکتر سید حسین صفایی


9. وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

دوره 22، شماره 0، تابستان 1360

دکتر سید حسین صفایی


10. تغییر نام کوچک

دوره 13، شماره 0، بهار 1352

دکتر سید حسین صفایی


11. نظریه جهت در قراردادها

دوره 8، شماره 0، زمستان 1350

دکتر سید حسین صفایی